ПУСО 

План за управление на строителните отпадъци

От 2012г. започна управлението на строителните отпадъци в република България. Тъй като процесът по управлението непрекъснато се развива,
това води до възникване на разнообразни казуси от практиката на всички замесени лица: 

  •         Проектанти, изготвящи ПУСО – План за управление на строителните отпадъци
  •      Общински администрации, одобряващи ПУСО
  •      Възложители на ПУСО – инвеститори, общини и др.
  •      Изпълнители на ПУСО – строители, физически лица и др.
  •      Собственици на площадки и инсталации за третиране и преработване на строителните отпадъци
  •      Министерство на околната среда и водите – като обобщаващи, планиращи и отчитащи изпълнението на ПУСО на ниво държава.

Настоящият интернет сайт възникна в отговор на проблемите, възникващи при проектантите и одобряващите общински администрации като начални звена в процеса по управлението на строителните отпадъци.

Информацията на сайта е разделена според ролята на участниците в процеса на управлението на строителните отпадъци. Изберете в коя група попадате:

Възложители

На кого можете да възложите изготвянето на ПУСО; какви данни са ви необходими; в какъв срок може да е готов ПУСО

Проектанти

Помощни ръководства и материали за изготвяне на ПУСО

Общински администрации

Кое е важното при одобряването на ПУСО

Изпълнители/Строители

Бланки за отчитане изпълнението на ПУСО и др.

Управлението на строителните отпадъци с ПУСО е вашият принос за устойчивото развитие на икономиката на РБългария и опазването на околната среда

Преработването на строителните отпадъци и превръщането им в строителни материали, когато това е възможно, е начин за опазването на околната среда и гарантирането на устойчиво развитие. 
прочети още
MRA-CE

На сайта можете да намерите още: 


Нормативна база

Актуална действаща НОРМАТИВНА БАЗА с коментари и отбелязани промени спрямо старата нормативна база

Полезно

Друга полезна информация по темата за строителните отпадъци

ОФЕРТА

Заявка за оферта за изготвяне на ПУСО

БЛОГ

Блог за обсъждане на казуси, коментари и новини, свързани с ПУСО